Artículos en español y catalán


ISBN : 978-84-9165-211-3
PVP : (-5%dto) 9,50(c/iva)
EDICION ACTUALIZADA Abril 2019 El instrumento que es el Código es llanamente congruente con la naturaleza de la Iglesia cual es propuesta sobre todo...
ISBN : 978-84-9165-216-8
PVP : (-5%dto) 9,02(c/iva)
Ningú no hauria de veure’s abocat a viure al carrer. Les persones que viuen al carrer constitueixen un col·lectiu especial, amb unes característiques ...
Autor : vv.aa.
ISBN : 978-84-9165-224-3
PVP : (-5%dto) 9,50(c/iva)
Esta obra reúne textos sobre el catecumenado que nos abren el camino, desde la historia, la teología y la pastoral, para que conozcamos, no tan solo d...
ISBN : 978-84-9165-218-2
PVP : (-5%dto) 9,02(c/iva)
A l’Avemaria li passa com al Parenostre: com més hi aprofundim més s’enriqueix la nostra relació amb la Mare de Déu i millor resem. Les seves frases e...
ISBN : 978-84-9165-223-6
PVP : (-5%dto) 9,50(c/iva)
Este libro casi podría titularse Compendio del año litúrgico. Trata, prácticamente, todos los aspectos de los tiempos que configuran el año litúrgico,...
ISBN : 978-84-9165-215-1
PVP : (-5%dto) 9,02(c/iva)
Nadie debería verse obligado a vivir en la calle. Las personas que viven en la calle constituyen un colectivo especial, con unas características muy d...
ISBN : 978-84-9165-213-7
PVP : (-5%dto) 5,18(c/iva)
És bona cosa començar les reunions de grups cristians fent un moment de pregària. Aquí proposem 16 models, inspirats en la Litúrgia de les Hores, pens...
ISBN : 978-84-9165-217-5
PVP : (-5%dto) 9,02(c/iva)
Al Avemaría le ocurre como al Padrenuestro: mientras más profundizamos en ella, más se enriquece nuestra relación con la Virgen y mejor oramos. Sus fr...
ISBN : 978-84-9165-222-9
PVP : (-5%dto) 2,94(c/iva)
Casilda de Toledo era filla d’Al-Mamun, rei de la taifa de Toledo, a mitjans del segle XI. La noia sentia compassió pels cristians captius a les masm...
ISBN : 978-84-9165-214-4
PVP : (-5%dto) 5,18(c/iva)
Es bueno empezar las reuniones de grupos cristianos con un momento de oración. Aquí proponemos 16 modelos, inspirados en la Liturgia de las Horas, pen...
ISBN : 978-84-9165-220-5
PVP : (-5%dto) 2,94(c/iva)
Francesc Coll i Guitart nasqué l’any 1812 a Gombrèn (Ripollès). Ingressà a l’Orde dels Dominics i quan, l’any 1835, per causa de l’exclaustració, hagu...
ISBN : 978-84-9165-182-6
PVP : (-5%dto) 33,25(c/iva)
El Nou Testament és l’obra més influent en la història religiosa i cultural d’occident. Aquesta edició és un instrument pensat per a facilitar l’accé...
ISBN : 978-84-9165-202-1
PVP : (-5%dto) 13,30(c/iva)
Grec Bíblic. Gramàtica i Lèxic Essencials conté una síntesi dels elements de la morfologia de la llengua grega del Nou Testament i del lèxic imprescin...
ISBN : 978-84-9165-221-2
PVP : (-5%dto) 2,94(c/iva)
Casilda de Toledo, hija de Al-Mamún, rey de la Taifa de Toledo a mediados del siglo XI, sentía compasión por los cristianos cautivos en las mazmorras ...
ISBN : 978-84-9165-219-9
PVP : (-5%dto) 2,94(c/iva)
Francisco Coll Guitart nació en el año 1812 en Gombrén (Gerona). Ingresó en la Orden de los Dominicos y cuando, en el año 1835, a causa de la exclaust...
ISBN : 978-84-9165-183-3
PVP : (-5%dto) 17,10(c/iva)
El Diccionari Grec-Català del Nou Testament que teniu a les mans és un instrument pensat per a facilitar l’accés al text original grec dels vint-i-set...
Ver solo los artículos en español / castellano