GL2201903

ENCARA NO HO HEU LLEGIT TOT X iskya V alladares , Palma de Mallorca És molt fàcil. Si et vols entendre amb un xinès, li has de parlar en xinès. Si l’Església vol connec- tar amb les joves, ha de canvi- ar la seva narrativa. No dic que canviï el missatge, dic que can- viï la manera d’explicar-lo. Ja ho fan alguns, però encara no n’hi ha prou. Escolto moltes homilies i cate- quesis, de capellans i religiosos, i em fa pena. Molta bona volun- tat, però amb un to afectat, rit- mes massa lents, subordinades eternes, retòrica antiga, etc. ¿Qui no desconnecta? El pitjor és que sembla que, com més públic te- nen, més antiquat han de parlar. Els nous llenguatges són breus, directes, plens d’energia, amb imatges properes, emotius. ¿És que potser l’Evangeli no es pot transmetre amb aquestes noves narratives? Urgeix que l’Esglé- sia canviï de mentalitat. Estem perdent les noves generacions. No podem seguir parlant amb aquesta ridícula afectació. Par- lem des del cor, transmetem des de les entranyes, que es noti que l’Evangeli ens ha canviat la vida, que el nostre cor vibra per Jesús. ¿O és que potser no ens ha tocat les entranyes? «Obrir les portes de les esglésies significa obrir-les també al món digital, tant perquè la gent hi entri, en qualsevol condició de vida en què es trobi, com perquè l’Evangeli pugui creuar el llindar del temple i sortir a l’encontre de tots». (Francesc, 48 Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, 2014) Però no es tracta de convertir les pantalles digitals en un pa- per sense final. Si és per fer això, millor no ser-hi. ¿Com ser signi- ficatius, deixar empremta? Aquí dono algunes idees: –– No ser autoreferencials. El papa Francesc aconsella «no bombardejar amb missatges expressament religiosos». –– Publicar un 80% de contingut útil per a la nostra audiència i només un 20% d’informació nostra. –– Contrastar bé la informació que es va a publicar i atendre les normes de redacció digital bàsiques: ser breus, direc- tes, oraci- ons simples, emotius, etc. –– D e d i c a r temps al dià- leg i l’escolta. La Xarxa és conversa. –– Utilitzar multimèdia • Els tuits amb fotografia són tres vegades més retuitejats. • Els vídeos natius són millor rebuts. • Periscope o Stories o FB Live serveixen per transmetre es- deveniments, entrevistes o temàtiques interessants. • És millor no usar multimè- dia que utilitzar peces de baixa qualitat. –– Utilitzar hashtags originals i suggeridors per crear conver- ses sobre un esdeveniment o un tema. No és complicat, en definitiva, només es tracta de ser autèntics i parlar des del cor. És l’única ma- nera de connectar amb els joves. Canviar narratives per connectar amb els joves http://www.xiskya.com ● http://instagram.com/xiskya ● @xiskya | @iMision Sumari

RkJQdWJsaXNoZXIy MTM2Njk0