Autor : Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització
Colección: LLIBRES VARIS, 24
Páginas: 80
Fecha de edición: 01/04/2016
Primera edición: 14/09/2016
ISBN : 978-84-9805-898-7
PVP : (-5%dto) 8,31(c/iva)
Conservem el record de sants i santes que han esdevingut famosos perquè les institucions que van fundar romanen com a signe concret de la seva caritat. Així mateix no podem oblidar els centenars de milers d’homes i dones senzills els noms dels quals «estan inscrits en el cel» (Lc 10,20), que amb la seva quotidiana fidelitat a l’Evangeli han fet viu l’ensenyament de Crist, donant veu a les diferents obres de misericòrdia. Un capítol important d’aquesta història està protagonitzat pels Pares de l’Església [...]. Una referència important a Occident ens l’ofereix sant Agustí, veritable cantor de la misericòrdia. Contemplant l’escena de Jesús a la creu i la presència del lladre al qui prometia «avui seràs amb mi al paradís», sant Agustí comentava: «El Senyor, mentre aquell li deia: "Recordeu-vos de mi"; ¿però quan? "Quan arribeu al vostre regne", de seguida li va respondre: "En veritat t’ho dic: avui seràs amb mi al paradís". La misericòrdia va aconseguir allò que la misèria havia diferit» (Sermó 67,7).