L'espai celebratiu

Català | PER TEMES | Celebració de la missa | L'espai celebratiu

Artículos en español y catalán

ISBN : 978-84-9805-740-9
PVP : (-5%dto) 9,02(c/iva)
"Anar a la Sagrada Família és sempre un pelegrinatge, un pelegrinatge de canvi interior, un pelegrinatge de trobada amb Aquell que és la Bellesa infi ...
ISBN : 978-84-7467-799-7
PVP : (-5%dto) 3,80(c/iva)
Cal que les esglésies, cases del poble cristià, siguin acollidores, ajudin a pregar. Segons cada moment de l'any litúrgic. Aquest llibret ofereix sugg...
ISBN : 978-84-7467-940-3
PVP : (-5%dto) 5,60(c/iva)
Un llibre amè, ben presentat i il·lustrat, sobre què és l'Església: una breu història, el sentit i la finalitat de la comunitat cristiana, les princip...
ISBN : 978-84-7467-825-3
PVP : (-5%dto) 3,80(c/iva)
Una explicació pedagògica del sentit litúrgic de cada lloc de l'església: altar, ambó, imatges, etc. Quin relleu donar-hi, com poden ser signes comuni...
ISBN : 978-84-9165-120-8
PVP : (-5%dto) 19,00(c/iva)
Un bon material per als equips de litúrgia: per anar a fons en la renovació litúrgica del Concili, per enriquir la pregària comunitària i per unir vid...
ISBN : 978-84-9165-189-5
PVP : (-5%dto) 3,80(c/iva)
Aquest escrit és una mena de síntesi del pensament de Mons. Pere Tena i la seva experiència sobre la doctrina eclesial i sobre la vida mateixa de l'Es...