Catequesi litúrgica

Català | PER TEMES | Catequesi litúrgica

Artículos en español y catalán

ISBN : 978-84-9805-719-5
PVP : (-5%dto) 8,07(c/iva)
Els sagraments, connectats amb la vida de cadascú de nosaltres. Així defineix aquest llibre el seu pròleg. Es tracta, doncs, d’acostar-se a aquests mo...
ISBN : 978-84-7467-538-2
PVP : (-5%dto) 5,60(c/iva)
Un regal vistós i cristianament digne. Amb espai per anotar-hi les dades de la festa, unes paraules del catequista i del prevere, les signatures dels ...
ISBN : 978-84-9805-786-7
PVP : (-5%dto) 21,85(c/iva)
"¿Com es podria parlar de catequesi d’iniciació sense tenir en compte la introducció dins la vivència de la celebració de la fe? La catequesi no és ap...
ISBN : 978-84-9805-062-2
PVP : (-5%dto) 3,80(c/iva)
Autor : vv.aa.
ISBN : 978-84-7467-222-0
PVP : (-5%dto) 7,36(c/iva)
Orientaciones y material para la preparación y celebración (y la poscomunión). Celebraciones masivas o con pocos niños. La...
ISBN : 978-84-7467-797-3
PVP : (-5%dto) 3,80(c/iva)
Sovint, en les comunitats cristianes, hi ha un esforç tant de renovació litúrgica com catequètica. Però, també, sovint, costa de conjuminar ambdues ta...
ISBN : 978-84-7467-258-9
PVP : (-5%dto) 7,36(c/iva)
Una joven, desde la experiencia de la JOC y de una parroquia de barrio, habla del sentido de los tiempos litúrgicos y de su celebración....
ISBN : 978-84-9805-390-6
PVP : (-5%dto) 15,20(c/iva)
Texto y comentario del "Directorio para misas con niños". Sus plegarias eucarísticas. Más material para estas misas....
ISBN : 978-84-7467-777-5
PVP : (-5%dto) 3,80(c/iva)
Orientaciones y sugerencias para la celebración; moniciones y otros materiales; catequesis; celebración previa de la penitencia....